PLATINUM CARD

Stronger Together สมัครสมาชิก Future Platinum

รับฟรี บัตรกำนัล Sizzler มูลค่า 200 บาท เมื่อช้อปครบ 20,000 บาท/วัน (ปกติ 30,000 บาท) ภายในงาน Stronger Together (จำนวนจำกัด 100 ท่าน)
CARD BENEFITS
We Are
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 

TERMS & การสมัครบัตร FUTURE PLATINUM

 1. ผู้สมัครสมาชิกต้องมีอายุ 15  ปีขึ้นไป
 2. รวบรวมใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี(ยกเว้นบิลเงินสด) ของร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ ครบ 30,000 บาท ภายใน 15 วัน 
 3. อายุบัตร 2 ปี นับจากวันที่สมัคร

    ค่าธรรมเนียมการต่ออายุบัตร / การออกบัตรใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือชำรุด 200 บาท หากสมาชิกมีคะแนนคงเหลือ 100 คะแนนขึ้นไปณวันที่ครบกำหนดหมดอายุบัตร ทางบริษัทฯจะทำการต่ออายุบัตรให้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากมีคะแนนน้อยกว่า 100 คะแนน ต้องทำการต่ออายุบัตร โดยดำเนินการภายใน 3 เดือน นับจากวันที่บัตรหมดอายุหากเกินกำหนดต้องดำเนินการสมัครใหม่ 

 

การสะสมคะแนน

 1. ยอดการซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ ที่ร่วมรายการ ทุก 25 บาท รับ 1 คะแนน
 2. จำกัดการสะสมคะแนน ไม่เกิน 100,000 บาท/วัน/ท่าน
 3. แสดงบัตรสมาชิก พร้อมบัตรประชาชนตัวจริงของเจ้าของบัตรและใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี(ตัวจริง)จากร้านค้าภายใต้เงื่อนไขที่ศูนย์การค้ากำหนด มาสะสมคะแนนที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ Future Park  ชั้น G และ  ZPELL ชั้น G, ชั้น 2 และ Platinum Lounge ชั้น 1
 4. ใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์และต้องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของร้านค้า ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้ และอยู่สภาพสมบูรณ์ ไม่ยับหรือฉีกขาดส่วนใดส่วนหนึ่ง และไม่มีรอยแก้ไขข้อมูลใดๆ
 5. ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี สามารถนำมาสะสมคะแนนได้ภายในวันที่ระบุไว้ในใบเสร็จเท่านั้น
 6. สงวนสิทธิ์การสะสมใบเสร็จชื่อร้านเดียวกันได้ไม่เกิน 3 ใบเสร็จต่อวันเท่านั้น
 7. อดสะสมคะแนน คิดจากยอดสุทธิหลังจากหักส่วนลดใดๆแล้ว
 8. หากผู้สะสมคะแนน ไม่ใช่เจ้าของบัตรสมาชิก ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของบัตรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่พร้อมกัน
 9. คะแนนสะสมไม่สามารถโอนไปยังผู้อื่นได้
 10. คะแนนสะสมหมดอายุทุกวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยระบบจะตัดคะแนนอัตโนมัติ
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

การเเลกคะเเนน

 1. แสดงบัตรสมาชิกพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อทำการแลกคะแนนรับของรางวัล ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ Future Park  ชั้น G และ  ZPELL ชั้น G ,2 และ Platinum Lounge ชั้น 1 (ขอสงวนสิทธิ์ให้เจ้าของบัตรสมาชิกต้องเป็นผู้แลกคะแนนด้วยตนเองเท่านั้น หากต้องการให้ผู้อื่นทำการแทนกรุณาเตรียมเอกสารมอบอำนาจในการดำเนินการพร้อมบัตรประชาชนเจ้าของบัตรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่)
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ของรางวัลมีจำนวนจำกัด
 3. การแลกคะแนนเพื่อรับของรางวัลเป็นไปตามข้อกำหนดการแลกของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าคะแนนที่มีอยู่นั้นเป็นโมฆะทุกกรณี

 

ข้อกำหนดอื่นๆ

 • ใบเสร็จที่ไม่สามารถนำมาสมัครและไม่สามารถสะสมคะแนน 

ได้แก่ บิลเงินสด, ใบเสร็จเขียนมือ, ใบเสร็จที่ไม่มีหมายเลขใบกำกับภาษี, สำเนาใบเสร็จ(Reprint), ใบเสร็จสาธารณูปโภคทุกประเภท เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ, ใบเสร็จการชำระค่าบริการ, การซื้อบัตรเติมเงินมือถือทุกระบบ, ชำระค่าบริการพื้นฐานและโทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต ทุกระบบ, ใบเสร็จจากการทำธุรกรรมทางการเงินและการลงทุน เช่น ชำระบัตรเครดิต สินเชื่อ ประกันชีวิต ประกันภัย ฯลฯ,  ใบเสร็จการจองหรือมัดจำสินค้า , เช่น  เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ, ใบเสร็จการจอง ซื้อ หรือดาวน์รถยนต์, ใบเสร็จจากสินค้าหมวดทองและจิวเวอรี่, กรอบพระ, ใบเสร็จ Central, Robinson, Big C, HomePro, Index Living Mall, Tops, B2S, Super Sports, Power Buy, Officemate และสินค้าในพื้นที่โปรโมชั่น, ใบเสร็จการจ่ายค่าซ่อมต่างๆ และ ใบเสร็จที่ซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่าย หรือการซื้อแบบขายส่ง

 • ใบเสร็จจากการซื้อเพื่อบริการ เช่น ล้างรถ ทำผม และมีใบเสร็จที่ถูกต้องสามารถสะสมคะแนนได้
 • การฉ้อฉล ปลอมแปลงเพื่อให้ได้มา หรือการเก็บรวบรวมใบเสร็จโดยมิได้ใช้จ่ายตามจริง เพื่อประโยชน์ในการสะสมคะแนน หรือแลกของรางวัลไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค สามารถถือเป็นเหตุในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคะแนนสะสมเหล่านั้น ตลอดจนยกเลิกสถานะภาพของผู้ถือบัตรได้
 • ห้ามพนักงานร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ เข้าร่วมรายการสมัครสมาชิก/สะสมคะแนน/แลกรับของรางวัล รวมถึงการใช้บริการ VIP Parking และไม่สามารถใช้สิทธิ์ E-STAMP ส่วนลดค่าจอดรถในทุกกรณี หากศูนย์การค้าตรวจสอบพบจะทำการระงับการใช้บัตรสมาชิกทันที
 • หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไข Sticker Exclusive Parking

 • ท่านสมาชิกที่สะสมคะแนนครบตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับ Sticker Exclusive Parking เพื่อเข้าใช้บริการที่จอดรถพิเศษเฉพาะสมาชิก(จำนวนจำกัด)
 • Sticker จอดรถ มีอายุ 6 เดือน หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • สมาชิก 1 ท่านสามารถรับ Sticker ใช้ที่จอดรถพิเศษได้เพียง 1 ท่าน / 1 ใบเท่านั้น
 • หาก Sticker ชำรุด / สูญหาย ต้องชำระค่าบริการ 200 บาท
 • หากมีการตรวจสอบพบการปลอมแปลง Sticker หรือข้อความใดๆบน Sticker จะถือว่าพ้นจากการเป็นสมาชิกบัตรทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

อีเมล
*
ชื่อ - นามสกุล
*
เพศ
ชาย
หญิง
*
วันเกิด
วันที่
เดือน
ปี
*
ที่อยู่ปัจจุบัน
*
โทรศัพท์ (บ้าน)
*
โทรศัพท์ (เคลื่อนที่)
*
* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องเพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการติดต่อกลับ