ย้อนกลับ

Collect Point Program

การสะสมคะแนน

 • สมาชิกต้องแสดงรหัสสมาชิกใน Line OA หรือเบอร์โทรศัพท์ พร้อมใบเสร็จที่ถูกต้องตามเงื่อนไข ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
 • คำนวณจากยอดการซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ ที่ร่วมรายการ
 • คะแนนที่สะสมจะเข้าในวันถัดไป

    ทุก 25 บาท = 1 คะแนน

    เมื่อช้อปสินค้าในหมวด  อาหารและเครื่องดื่ม, เสื้อผ้าแฟชั่น, เครื่อสำอาง, สปา, ทำผม, ทำล็บ, ร้านหนังสือ, ร้านขายยา, Ski 365, Future Arena

    (สนามฟุตบอล ฟุตซอลและสนามแบดมินตัน)

    ทุก 50 บาท = 1 คะแนน

    เมื่อช้อปสินค้าในหมวด ไอที, เฟอร์นิเจอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องครัว, เครื่องดนตรี, สถาบันกวดวิชา, คลินิกเสริมความงาม, คลินิก ทันตกรรม

 • สงวนสิทธิ์ใบเสร็จที่ใช้สะสมคะแนน ชื่อ-นามสกุล ต้องตรงกับชื่อบัตรสมาชิก
 • จำกัดยอดสะสมสูงสุด 3 ใบ / 1 ร้านค้า รวมสูงสุดไม่เกิน 15 ใบ/วัน
 • แสดงใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี (ตัวจริง) จากร้านค้าภายใต้เงื่อนไขที่ศูนย์การค้ากำหนด มาสะสมคะแนนที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ Future Park ชั้น G และ ZPELL ชั้น G, ชั้น 2 และ Exclusive Lounge ชั้น 1
 • ใบเสร็จต้องออกโดยเครื่องแคชเชียร์และต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของร้านค้า ถูกต้อง ชัดเจนครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ และอยู่สภาพสมบูรณ์ ไม่ยับหรือฉีกขาดส่วนใดส่วนหนึ่ง และไม่มีรอยแก้ไขข้อมูลใดๆ
 • ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี สามารถนำมาสะสมคะแนนได้ภายในวันที่ระบุไว้ในใบเสร็เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การสะสมใบเสร็จชื่อร้านเดียวกันได้ไม่เกิน 3 ใบเสร็จต่อวันเท่านั้น
 • ยอดสะสมคะแนน คิดจากยอดสุทธิหลังจากหักส่วนลดใดๆ แล้ว
 • คะแนนสะสมจะเข้าในระบบในวันถัดไป
 • คะแนนสะสมหมดอายุทุกวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยระบบจะตัดคะแนนอัตโนมัติ  (เฉพาะคะแนนที่สะสมในปีที่สมัครเท่านั้น) หลังจากนั้นคะแนนสะสมจะหมดอายุ 31 ธ.ค.ทุกปี
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การแลกคะแนน

 • แลกคะแนนผ่าน Line @Futurepark หรือเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ฟิวเจอร์พาร์ค ชั้น G , สเปลล์ ชั้น G, 2 และ Exclusive Lounge ชั้น 1 สเปลล์
 • การแลกคะแนนเพื่อรับของสมนาคุณและบัตรกำนัลที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของศูนย์การค้าฯ สมาชิกต้องแสดงรหัสสมาชิก หรือ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมบัตรประชาชนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ และหากต้องการให้ผู้อื่นทำการแทนกรุณาเตรียมเอกสารมอบอำนาจในการดำเนินการพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก และผู้รับมอบอำนาจมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ของรางวัลมีจำนวนจำกัด
 • การแลกคะแนนเพื่อรับของรางวัลเป็นไปตามข้อกำหนดการแลกของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าคะแนนที่มีอยู่นั้นเป็นโมฆะทุกกรณี รวมถึงไม่สามารถคืนคะแนนและเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ของรางวัลมีจำนวนจำกัด

ข้อกำหนดอื่นๆ

 •  นำใบเสร็จมาสะสมคะแนน ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 • จำกัดการสะสมใบเสร็จ สูงสุด 3 ใบ ต่อ 1 ร้านค้า 
 • ใบเสร็จที่ไม่สามารถนำมาสะสมคะแนนได้ ได้แก่ ใบเสร็จร้านค้าเช่าใน Major, บิลเงินสด, ใบเสร็จเขียนมือ, ใบเสร็จที่ไม่มีหมายเลขใบกำกับภาษี, สำเนาใบเสร็จ (Reprint),ใบเสร็จสาธารณูปโภคทุกประเภท เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ, ใบเสร็จการชำระค่าบริการ, การซื้อบัตรเติมเงินมือถือทุกระบบ, ชำระค่าบริการพื้นฐานและโทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต ทุกระบบ, ใบเสร็จจากการทำธุรกรรมทางการเงินและการลงทุน เช่น ชำระบัตรเครดิต สินเชื่อประกันชีวิต ประกันภัย ฯลฯ, ใบเสร็จการจองหรือมัดจำสินค้า, เช่น เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ, ใบเสร็จการจอง ซื้อ หรือดาวน์รถยนต์ ใบเสร็จจากสินค้าหมวดทองและจิวเวอรี่, กรอบพระ, ใบเสร็จ Central, Robinson, Big C, HomePro, Index Living Mall, Tops, B2S,Officemate และสินค้าในพื้นที่โปรโมชั่น, ใบเสร็จการจ่ายค่าซ่อมต่างๆ, และใบเสร็จที่ซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่ายหรือการซื้อแบบขายส่ง
 • ใบสร็จจากการซื้อเพื่อบริการ เช่น ล้างรถ ทำผม หากมีใบเสร็จที่ถูกต้องตามที่ศูนย์กำหนดสามารถสะสมคะแนนได้
 • การฉ้อฉล ปลอมแปลงเพื่อให้ได้มา หรือการเก็บรวบรวมใบเสร็จโดยมิได้ใช้จ่ายตามจริงเพื่อประโยชน์ในการสะสมคะแนน หรือแลกของรางวัลไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค สามารถถือเป็นเหตุในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคะแนนสะสมเหล่านั้น ตลอดจนยกเลิกสถานะภาพของผู้ถือบัตรได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่างหน้า
 • ห้ามพนักงานร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ เข้าร่วมรายการสมัครสมาชิก / สะสมคะแนน / แลกรับของราวัล รวมถึงการใช้บริการ Exclusive Parking และไม่สามารถใช้สิทธิ์ E -STAMP ส่วนลดค่าจอดรถในทุกกรณี หากศูนย์การค้าตรวจสอบพบ จะทำการระงับการเป็นสมาชิกทันที
 • หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า