ย้อนกลับ

Birthday Bonus Points

Birthday Bonus Points

  • สมาชิกจะได้รับคะแนนพิเศษเฉพาะการสะสมคะแนนในวันเกิดเท่านั้น
  • สมาชิก Platinum รับคะแนนเพิ่มเป็น 2 เท่า จากคะแนนปกติ
  • สมาชิก Diamond รับคะแนนเพิ่มเป็น 2 เท่า จากคะแนนปกติ
  • คะแนน Birthday Bonus Points จะคำนวณจากยอดซื้อสะสมภายในวันเกิดของสมาชิก 

        โดยคะแนนปกติรวมกับคะแนนพิเศษต้องไม่เกิน  4,000 คะแนน / วัน 

  • คะแนนจะเข้าระบบในวันถัดไป ยกเว้นวันที่ 31 ธ.ค. ทุกปี คะแนนจะเข้าทันที 
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด 
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า