ย้อนกลับ

Exclusive Parking

เงื่อนไข Exclusive Parking 

  • อาคารสเปลล์ ชั้น B1 
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะท่านสมาชิก Platinum และ Diamond ที่สะสมคะแนนครบตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับ Exclusive Parking เพื่อเข้าใช้บริการที่จอดรถพิเศษเฉพาะสมาชิก (จำนวนจำกัด)
  • สิทธิ์การใช้บริการ Exclusive Parking จะหมดอายุวันที่ 30 มิ.ย.และ 31 ธ.ค. ของทุกปี โดยระบบจะประมวลผลผู้ได้รับสิทธิ์ปีละ 2 ครั้ง ในเวลาหลังศูนย์ฯ ปิดบริการตามวันดังกล่าวข้างต้น หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • สมาชิก 1 ท่าน สามารถรับสิทธิ์ Exclusive Parking ใช้ที่จอดรถพิเศษได้เพียง 1 สิทธิ์/ 1 สมาชิก เท่านั้น
  • Exclusive Parking เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของสมาชิกแต่ละท่าน หากมีการตรวจพบการปลอมแปลง ในการใช้ Exclusive Parking จะถือว่าพ้นจากการเป็นสมาชิกทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  •  

เงื่อนไข E-Stamp รับสิทธิ์เพิ่มชั่วโมงจอดรถฟรี 2 ชั่วโมง

  • สมาชิก Gold ใช้ 10 คะแนน/ครั้ง กดแลกรับสิทธิ์ E-Stamp ใน Line@Futurepark  และแสดงรหัสกับเจ้าหน้าที่บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ฟิวเจอร์พาร์ค ชั้น G , สเปลล์ ชั้น G, 2 และ Exclusive Lounge ชั้น 1 สเปลล์
  • สมาชิก Platinum และ Diamond กดรับสิทธิ์ E-Stamp ใน Line@Futurepark  และแสดงรหัสกับเจ้าหน้าที่บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ฟิวเจอร์พาร์ค ชั้น G , สเปลล์ ชั้น G, 2 และ Exclusive Lounge ชั้น 1 สเปลล์