ย้อนกลับ

Exclusive Parking

อัตราค่าบริการจอดรถ.jpg
516481462494036065.jpg
สแตนดี้ ลงทะเบียนรถ-01.jpg

 

เรียน สมาชิก FUTURE PARK ระดับ PLATINUM และ DIAMOND

ท่านที่ได้รับสิทธิ์ EXCLUSIVE PARKING

โปรดลงทะเบียน / อัพเดท / แก้ไข ทะเบียนรถยนต์ใน Line OA

 

1. กดคลิกที่ไอคอนลงป้ายทะเบียนรถยนต์

2. กดเพิ่มป้ายทะเบียนรถยนต์ เพิ่มได้ 2 ทะเบียน / ท่าน

3. เพิ่มรายละเอียดป้ายทะเบียนรถยนต์ กดบันทึก (โดยมีผลในวันถัดไป)

4. หากเพิ่มทะเบียนรถยนต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

    กรณีต้องการแก้ไขการลงทะเบียนกดลูกศรเลือกทะเบียนรถยนต์

5. กดลบ และกดยืนยัน

6. กดเพิ่มป้ายทะเบียนรถยนต์ใหม่อีกครั้ง

7. ในกรณีลูกค้าลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว แต่ไม้กั้นไม่เปิด หรือติดปัญหาทางระบบ

    ลูกค้าสามารถนำ QR Code ไปสแกนที่เครื่องเพื่อเปิดไม้กั้น

 

*ข้อกำหนด และเงื่อนไข

กรุณากรอกหมายเลขทะเบียนรถยนต์ จำกัดสูงสุด 2 คัน / 1 สิทธิ์

  สามารถจอดได้ครั้งละ 1 คัน / 1 สิทธิ์

การ Update หรือแก้ไข ทะเบียนรถยนต์จะมีผลในวันถัดไป

กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น G สเปลล์