ย้อนกลับ
โปรโมชั่น

ช้อปรับสุข X2

Stronger Together

Untitled-1

Poster 50x78 cm_Final (1).jpg

Stronger Together
ช้อปรับสุข X2
23 ต.ค. – 4 พ.ย. 63
  1. สุขได้รับ เลือกรับ Gift Voucher ฟรี!
  • Gift Voucher100 บาท ร้านเอี่ยวไถ่, Pizza Hut, Play Boy Café, Swensen’s, Sizzler

เมื่อช้อป 4,000 บาทขึ้นไป / สมาชิกบัตร Future Platinum ช้อปเพียง 3,500 บาท   

(จำกัด 2,500 ท่านแรก, จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน และ 3 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ)

  • Gift Voucher 200 บาท ร้าน ZEN Restaurant

เมื่อช้อป 7,000 บาทขึ้นไป / สมาชิกบัตร Future Platinum ช้อปเพียง 6,500 บาท   

(จำกัด 1,000 ท่านแรก, จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน และ 3 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ)

  • Gift Voucher Future Park 900 บาท

เมื่อช้อป 30,000 บาทขึ้นไป (จำกัด 100 ท่านแรก)

  1. สุขได้ทำบุญ ช้อป1,000 บาทขึ้นไป = บริจาค 10 บาท

มอบสมทบ “รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ”

สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตชั้นนำ

SCB แลกรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 12% (เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ)

KTC แลกรับเครดิตเงินคืน 12%

       (สแกน QR เพื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป)

จุดแลกของสมนาคุณ :  ชั้น G  ทางเชื่อมฟิวเจอร์พาร์ค – สเปลล์ (บริเวณร้าน H&M)

...............................................................................................................

หมายเหตุ : สะสมใบเสร็จจากร้านค้าภายในศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ที่ร่วมรายการ ภายในวันเดียวกัน นำมาแสดงที่จุดแลกของสมนาคุณ / ของสมนาคุณต้องเลือกรับอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น / ใบเสร็จที่ใช้แลกของสมนาคุณไปแล้ว ไม่สามารถนำมาแลกของสมนาคุณอื่นได้อีก / ตรวจสอบเงื่อนไขที่จุดแลกของสมนาคุณ / ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด / เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด / ภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น