ย้อนกลับ
ข่าว

ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

CREATIVE GIFT CONTEST โครงการประกวดการออกแบบ ของวัญปีใหม่

6102020_201006_0104

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จัดโครงการ CREATIVE GIFT CONTEST ประกวดออกแบบของวัญปีใหม่ ภายใต้โครงการ Future Park  จิตสำนึกสีเขียว  เชิญชวนนิสิตนักศึกษา ต่างสถาบันต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี ร่วมส่งผลงานประกวดชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท  โดยตัดสินและได้ผู้ชนะเลิศไป เมื่อต้นตุลาคม 2563 โดยมีคุณสมชนะ กังวารจิตต์ Executive Creative Director บริษัท พร้อม ดีไซน์ เอเชีย จำกัด ร่วมเป็นผู้ตัดสิน ที่ห้องประชุม บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

รางวัลรองชนะเลิศ
27102020_๒๐๑๐๒๗.jpg

รางวัลรองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ.jpg

รางวัลชมเชย
27102020_๒๐๑๐๒๗_2.jpg

รางวัลชมเชย
27102020_๒๐๑๐๒๗_3.jpg

รางวัลชมเชย
6102020_201006_0068.jpg