ย้อนกลับ
ข่าว

“ Aquatic of Luck ” ร่วม “เสริมบารมี เสริมราศี เสริมโชคดี เสริมพลัง”

แถลงข่าว “งานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 ”

S__105324599

S__105324605.jpg
S__105324604.jpg
S__105324606.jpg
S__105324602.jpg
“ Aquatic of Luck ” 
ร่วมเสริมบารมี เสริมราศี เสริมโชคดี เสริมพลังในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32”

นายเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ์  อธิบดีกรมประมง รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเบญจาภา  เขียวหวาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม และคุณณัฐรินทร์  พยุงวงศ์  รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ  ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค  แถลงข่าว  “งานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 ”พบกับความมหัศจรรย์พันธุ์สัตว์น้ำสายมูเตลู ตามศาสตร์แห่งความเชื่อและศรัทธา“Aquatic of Luck ” ร่วม “เสริมบารมี เสริมราศี เสริมโชคดี เสริมพลัง” ในงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32” ณ ชั้น  G   ศูนย์การค้าสเปลล์แอทฟิวเจอร์พาร์ค  โดยงานนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฏาคม 2565 ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์