ย้อนกลับ
ข่าว

เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชนทุกระดับให้สามารถมีรายได้ รวมทั้งเสริมสร้างประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จังหวัดปทุมธานี

แถลงข่าวโครงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาสินค้าและส่งเสริมอาชีพจังหวัดปทุมธานี

S__102539388

275422628_1160783814684854_3156526319450756630_n.jpeg
S__102539403.jpg
S__102539396.jpg

275300954_1160784384684797_4988012500951008470_n.jpeg
275362234_1160784408018128_6164504034197266079_n.jpeg

พลตำรวจโท คำรณวิทย์  ธูปกระจ่าง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับคุณอมรเทพ เพชรกำแพงแสน ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค แถลงข่าวโครงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาสินค้าและส่งเสริมอาชีพจังหวัดปทุมธานี โดยมี ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต นางพรอัปสร นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี นางรัตนาวดี ครุยทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแถลงข่าวการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสินค้าและส่งเสริมอาชีพในจังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชน และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคนในจังหวัดปทุมธานี ให้ขยายตลาดในการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 16-20 มีนาคม 2565 ชั้น จี อะไลฟ์พาร์คฮอลล์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค