ย้อนกลับ
ข่าว

ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 พ.ค. 65

ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ขอแจ้งปิดให้บริการทำบัตรประชาชนชั่วคราว

กงสุล 1920

ปิดประชาชน copy.jpg

📣ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดปทุมธานีขอแจ้งปิดให้บริการทำบัตรประชาชนชั่วคราว
 
ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 พ.ค. 65 และจะเปิดให้บริการตามปกติวันที่ 17 พ.ค. 65 (วันที่ 16 พ.ค. เป็นวันจันทร์ซึ่งตรงกับวันปิดทำการ)
 
✨ในส่วนสำนักงานหนังสือเดินทางธัญบุรี ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 13 - 16 พ.ค. 65
 
✨โดยงานทะเบียนราษฎร, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค เปิดให้บริการปกติ
*สำนักงานขนส่ง และประกันสังคมยังปิดไม่มีกำหนด
 
📍ที่ชั้น 3 โซนเซ็นทรัล ฟิวเจอร์พาร์ค
ทางศูนย์การค้าฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-150-9266