ย้อนกลับ
ร้านใหม่

ร่วมส่งต่อพลังเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยโควิด-19

ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ จัดทำโครงการ “ศุกร์มอบให้ สุขใจคนรับ” ครั้งที่ 2

20210528_๒๑๐๕๒๘_1

20210528_๒๑๐๕๒๘_7.jpg
20210528_๒๑๐๕๒๘_8.jpg
20210528_๒๑๐๕๒๘_3.jpg
20210528_๒๑๐๕๒๘_4.jpg
20210528_๒๑๐๕๒๘_0.jpg

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ จัดทำโครงการ “ศุกร์มอบให้ สุขใจคนรับ” ร่วมส่งต่อพลังเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยโควิด-19

โดยมีคุณอมรเทพ เพชรกำแพงแสน ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค โดยร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด, บริษัท เอ็น ที เค. พาร์ท พรีซิชั่น จำกัด, บริษัท ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ จำกัด, บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ให้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ เป็นศูนย์การค้าฯที่ตระหนักและให้ความสำคัญในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้ และเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยดี