ย้อนกลับ
ข่าว

รับรางวัล Oppo Reno5 5G มูลค่า 13,990 บาท จำนวน 3 รางวัล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมสมัครสมาชิก Future Park Member

member ประกาศรายชื่อ copy2

ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดี
 กิจกรรมสมัครสมาชิก Future Park Member
รับรางวัล Oppo Reno5 5G มูลค่า 13,990 บาท จำนวน 3 รางวัล
 วันที่ 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 64   
 • คุณณพัฐอร คนตรง รับ Oppo Reno5 5G
 • คุณนุชจรี ซำเผือก รับ Oppo Reno5 5G
 • คุณเกศริน พุ่มประสพ รับ Oppo Reno5 5G

        หมายเหตุ : 

 1. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ทำการสมัครสมาชิก Future Card ภายในระยะเวลา 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 64 เท่านั้น จะได้รับคูปองชิงโชค 1 ใบ
 2. หย่อนคูปองใส่กล่องรับชิ้นส่วนคูปอง ณ บริเวณจุดแลกคูปอง ประตูทางเข้า MK ชั้น B, หน้าร้าน Oriental Princess, ประตูทางเข้า Alive Park ชั้น G (G11) ชั้น ประตูทางเข้าจากลานจอดรถ ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น.
 3. จับรางวัลผู้โชคดีวันที่ 8 มิ.ย. 64 เวลา 15.00 น. ณ  สำนักงานบริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด 
 4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 16 มิ.ย. 64 ผ่านทาง www.Futurepark.co.th / www.zpellshopping.com  และ เคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ชั้น G หรือโทร 02–958-0011 กด 0
 5. มอบรางวัล วันที่ 23 มิ.ย.64 เวลา 13.00 – 17.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงาน บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด หรือผู้โชคดีสามารถ ติดต่อรับรางวัลภายในวันที่ 16 มิ.ย.64 ที่ชั้น 3 สำนักงาน บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด ( ยกเว้นพักเที่ยงและ วันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ) หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี 
 6. ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐาน บัตรประชาชน ( ตัวจริง ) มารับรางวัลด้วยตนเอง ตามวันและเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น  

      มิ เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

 1. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าโทรศัพท์มือถือ ผู้รับรางวัลจะเป็นผู้รับภาระดำเนินการทั้งหมด  
 1.   ผู้ที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ / ของรางวัลไม่สามารถ แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้  ราคาของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด ทางศูนย์การค้าฯ จะใช้ราคาที่ประกาศไว้  บริเวณจุดรับสมัครสมาชิกทั้น
 2. ศูนย์การค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และรายละเอียดของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีตรวจสอบพบว่าผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งศูนย์การค้าฯ มีสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลทันที
 3. พนักงานบริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด, พนักงานร้านค้า หรือผู้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าฯ และบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศูนย์การค้าฯ, บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจับรางวัล พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
 4. การตัดสินของศูนย์การค้าฯ และคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด