ย้อนกลับ
ข่าว

ผู้โชคดีได้รับ วัวทองนำโชค ปลุกเสกโดย อ.พงศกร (จำนวน 20 รางวัล)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม Chinese New Year 2021 ร่วมสนุกทาง Facebook

ประกาศเกม-100

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม Chinese New Year 2021 ร่วมสนุกทาง Facebook

ผู้โชคดีได้รับ วัวทองนำโชค ปลุกเสกโดย อ.พงศกร (จำนวน 20 รางวัล)

 1. รัตติยากรณ์  เงินวงษ์   0821059XXX
 2. พิชามญชุ์  อ่วมปาน   0851306XXX
 3. จริยาภรณ์  พงศ์อัมพรสิทธิ์   0909697XXX
 4. ทิพย์สุคนธ์  กันพ้นภัย   0850023XXX
 5. กัญญารัตน์  สมชาติ   0943753XXX
 6. เนตรทราย  ตวงวิไล.  0868323XXX
 7. อธิศักดิ์   คงคาเพชร   0994594XXX
 8. อุไรวรรณ  สินธุมัด   0963659XXX
 9. น้ำผึ้ง  พาดทองหลาง   0970858XXX
 10. ณัฐชยา  พงษ์เก่า   0820373XXX
 11. รติยา  ชัยสิทธิวัฒนา   0896964XXX
 12. ธีรัตม์  โรจนประดิษฐ์.  0636533XXX
 13. ศิรินทิพย์  ไล้เสน   0625699XXX
 14. บุญบำรุง  ศิริวัฒนา   0814416XXX
 15. กมลวรรณ  นาใจแก้ว   0949137XXX
 16. สรัลพร  พุฒิพัฒนะธำรงค์.  0863992XXX
 17. สกานต์  กระวินยวง.  0930484XXX
 18. ชลิตา  ศรีเกตุสุข   0626945XXX
 19. สมิตานัน  บัณฑิตศักดา   0992293XXX
 20. Panattha  Chuaiprasit   0869790XXX

เงื่อนไขการรับรางวัล
1. ยืนยันการรับรางวัลมาทางกล่องข้อความเพจ Future Park Society ตั้งแต่วันนี้ - 19 ก.พ. 2564 หากเกินกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
2. สามารถรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. 64 – 26 ก.พ. 64 ( เวลา 11.00 - 18.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) รับได้ที่สำนักงานรังสิตพลาซ่า ชั้น 3 โซนโรบินสัน
3. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องนำสำเนาบัตรประชาชน ซึ่งชื่อต้องตรงกับผู้ที่ได้รางวัล เท่านั่น
4. ทางศูนย์การค้าฯ ไม่มีนโยบายจัดส่งของรางวัล และรางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
*การตัดสินของแอดมินถือเป็นที่สิ้นสุด