ย้อนกลับ
ข่าว

จำนวน 20 รางวัล

ประกาศชื่อผู้โชคดี รับแก้วสุดชิค

ประกาศ web

รายชื่อผู้โชคดีรับรางวัลแก้วน้ำจากฟิวเจอร์พาร์ค จำนวน 20 รางวัล
 1. สำราญฤทธิ์   สมนวล   0875703XXX
 2. กาญจนา   กาศพร้อม   0972756XXX
 3. ปุญญิศา   ชุติเชษฐพงศ์   0984317XXX
 4. ธนกฤต   เตียวพงษ์พันธุ์   0942195XXX
 5. วิรมณ   สำเนียงเสนาะ   0620204XXX
 6. อิศริยา   ธนาธิติวัฒน์   0849935XXX
 7. พารณี   สุขจิตร  0876801XXX
 8. พีรดา   สุนทระ   0875689XXX
 9. มนัสนันท์   วงศ์เมืองแก่น   0877848XXX
 10. อารยา   นิธรรม   0931241XXX
 11. วัชรี   คำเคน   0825584XXX
 12. อสมา   จันทร์หอม   0948709XXX
 13. สุดาภรณ์   มณีสาร   0924730XXX
 14. สุธิดา   ขวัญเนตร   0969705XXX
 15. นิชดา   รอดนิ่ม   0860296XXX
 16. นภสร   วรธนวัต   0914454XXX
 17. จุฑาทิพย์   ทองกอบ   0932399XXX
 18. THANAWAN   FASAWANG   0835034XXX
 19. Minthita   Kanphinit   0908915XXX
 20. Akkharaphan   Thaweesak   0957912XXX
เงื่อนไขการรับรางวัล
1. ยืนยันการรับรางวัลทางกล่องข้อความเพจ Facebook : Future Park Society โดยบอกชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง ตั้งแต่วันนี้ - 9 พ.ย. 63 หากเกินกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
2. สามารถรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 3  - 27 พ.ย. 2563 ( เวลา 11.00 - 18.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) รับได้ที่สำนักงานรังสิตพลาซ่า ชั้น 3 โซนโรบินสัน
3. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องนำสำเนาบัตรประชาชน ซึ่งชื่อต้องตรงกับผู้ที่ได้รางวัล เท่านั่น
4. ทางศูนย์การค้าฯ ไม่มีนโยบายจัดส่งของรางวัล และรางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
*การตัดสินของแอดมินถือเป็นที่สิ้นสุด