ย้อนกลับ
โปรโมชั่น

ลดหย่อนภาษี สูงสุด 30,000 บาท

ช้อปดีมีคืน

ช้อปดี Web
poster 50x78 cm-01 (1).jpg

"ช้อปดีมีคืน"
  23 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63 
ลดหย่อนภาษี สูงสุด 30,000 บาท 

*อย่าลืมขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากร้านที่จดทะเบียนฯ

หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ ร้านค้า / ลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 63 / สำหรับค่าซื้อสินค้าและบริการ ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท  / ไม่รวมสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ สลากกินแบ่งรัฐบาล น้ำมัน ค่าที่พัก และค่าตั๋วเครื่องบิน และผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้ว จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้