ย้อนกลับ
ข่าว

ชวนลูกค้าทุกท่าน "มาช้อปปลอดภัย ไปด้วยกัน"

ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย ตามความสมัครใจ

หน้ากาก-100

ช้อปปลอดภัยไปด้วยกัน-01.jpg
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ ชวนลูกค้าทุกท่าน "มาช้อปปลอดภัย ไปด้วยกัน" ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย ตามความสมัครใจ
 
ศูนย์การค้าฯ ยังคงรักษามาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติมาตรการหลักด้านความปลอดภัยเชิงรุกขั้นสูงสุด เพื่อความมั่นใจ และยึดถือความปลอดภัยของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเป็นสำคัญ
 
1. Big Cleaning / พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเปิดให้บริการ
2. พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อพื้นที่ส่วนกลางทุกวันหลังศูนย์ฯ ปิดบริการ
3. เน้นระบบ Touchless ลดการสัมผัส
4. เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสสูง High Touch Area
5. ฆ่าเชื้อราวจับบันใดเลื่อนด้วยแสง UVC
6. ระบบปรับอากาศฆ่าเชื้อ Ozone ทุกสัปดาห์
7. พนักงานได้วัคซีนจามเกณฑ์ ตรวจ ATK อย่างสม่ำเสมอ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 
ศูนย์การค้าฯ มีความห่วงใยในความปลอดภัย และสุขอนามัยของลูกค้า พนักงานอย่างสูงสุด และพร้อมปฏิบัติตามมาตรการรัฐ อย่างเข้มงวด เพื่อร่วมกันสร้างสังคมสะอาดปลอดภัยไปด้วยกัน