ย้อนกลับ

วันนี้เป็นต้นไป

ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ

ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ

10 ศูนย์ราชการ cre.jpg

ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ที่ฟิวเจอร์พาร์ค มีบริการอะไรบ้าง ?

 • เทศบาลนครรังสิต

เปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน

 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต

ให้บริการรับชำระค่าไฟฟ้า พร้อมรับเรื่องขอมิเตอรไฟฟ้า 

 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี

ให้บริการรับลงทะเบียนการว่างงาน พร้อมให้คำปรึกษา

 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี

ให้บริการด้านเบิกสิทธิประโยชน์ต่างๆ พร้อมให้คำปรึกษา

 • สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุม

ให้บริการต่อภาษีรถยนต์ และรถมอเตอร์ไซต์

 • การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต

รับชำระค่าน้ำประปา (เฉพาะกรณีไม่เกินกำหนดระยะเวลาการชำระ)

 • ศูนย์ดำธงธรรม จังหวัดปทุมธานี

รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ 

บริการทําพาสปอร์ต จากกรมการกงสุล

รายละเอียดดังนี้ค่ะ

 • จะเปิดเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์
 • ให้บริการที่ศูนย์บริการภาครัฐ ชั้น 3 โซนเซ็นทรัล ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 18.00 น.
 • ยังไม่มีระบบจองคิวออนไลน์ ลูกค้าต้องมารับบัตรคิวที่จุดบริการเท่านั้นค่ะ
 • เอกสารที่ต้องเตรียมมา คือ บัตรประชาชน
 • ต้องเสียค่าธรรมเนียมจำนวน 1,000 บาท
 • ทางกงสุลจะจัดส่งทางไปรษณีย์ จะได้รับใน 5 วันทำการค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2572-8442 (24ชม.) กรมการกงสุล