ย้อนกลับ

โปรโมชั่นแลกแลกคะแนน ฟินเวอร์

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรสมาชิก Future Platinum เท่านั้น

TV Channel 1920x1080 px-01 (6)

A4-01 (8).jpg
โปรโมชั่นแลกแลกคะแนน ฟินเวอร์
สิทธิพิเศษสำหรับบัตรสมาชิก Future Platinum เท่านั้น   

ล๊อควันให้พร้อม 10.10 

  • ใช้คะแนน เพียง 10 คะแนน รับGift Voucher 100 บาท (จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / 100 ท่านตลอดรายการ)
  • ใช้คะแนน เพียง 400 / 800คะแนน รับGift Voucher มูลค่า 100 บาท
  • ใช้คะแนน เพียง 1,200 คะแนน รับGift Voucher มูลค่า 640 บาท
ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 ต.ค. 63