ย้อนกลับ

ฝ่าย Contact Center / เจ้าหน้าที่ Counter Service

ลักษณะงาน
ให้บริการ Counter Service ให้ได้ตามมาตรฐานขององค์กรและปรับปรุงพัฒนาการบริการให้ดีขึ้น
หน้าที่รับผิดชอบ

Responsibilities /  หน้าที่รับผิดชอบ

ให้ความสะดวกกับลูกค้าในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานพร้อมทั้งการให้บริการดูแลลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด รวมถึงการดูแลให้บริการกับลูกค้า ที่มาติดต่อกับองค์กร

 

Qualifications / คุณสมบัติ คุณสมบัติ

  1. เพศหญิง มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี การโรงแรม, ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์งานให้บริการลูกค้าส่วนหน้า ในธุรกิจค้าปลีก / ศูนย์บริการ หรือธุรกิจใกล้เคียง 
  4. มีใจรักงานบริการ เป็นตัวแทนขององค์กรในกิจกรรมต่างๆ ได้สามารถทำงานเป็นกะได้
  5. สามารถใช้โปรแกรม MS. Office ได้\
  6. มีทักษะในการสื่อสาร (สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

ติดต่อสมัครงานได้ที่
ส่วนงานสรรหาและค่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
E-Mail : Recruitment@futurepark.co.th
โทร : 0-2958-0011 ext.11063,11065,11883

สมัครงานนี้