ย้อนกลับ

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลักษณะงาน
ตรวจสอบและดูแลการจัดเก็บรายได้ของ Promotion Area (บริษัทในเครือ) , Future Arena (สนามฟุตบอล , สนามฟุตซอล , สนามแบดมินตัน) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด/ ดูแลและตรวจสอบข้อมูลรายรับรายจ่ายและการชำระเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายของบริษัท
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลการจัดเก็บรายได้และการเร่งรัดหนี้ของบริษัทในเครือ 
 • ตรวจสอบ  ดูแลการสั่งซื้อสินค้าเและดูแล Stock สินค้าเพื่อขายประจำสนาม Future Arena
 • ควบคุมดูแลการให้บริการแลการปฏิบัติงานของพนักงานรายวันประจำสนาม Future Arena
 • จัดทำรายงานปิด Transaction ทุกสิ้นเดือน ดังนี้
  • รายงานสรุปภาษีขาย และใบกำกับภาษีอย่างย่อ
  • รายงานสรุปยอดขายของ Future Arena และ รายงานความคืบหน้าการรับชำระค่าเช่าพื้นที่ Promotion Area
 • ดูแลการนำยอดรายได้ประจำวันทั้งเงินสดและเช็คเข้าฝากธนาคารภายในเวลาที่กำหนด
 • รับเรื่องร้องเรียนต่างๆจากลูกค้าที่เข้ามาติดต่อใช้บริการ Future Arena
 • ดูแลการเบิก-จ่าย ค่าใช้จ่าย กรณีการจัดแข่งขัน League ฟุตบอล
คุณสมบัติ
 1. อายุ 25-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน / บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป งานด้านบัญชี-การเงิน การจัดเก็บรายได้ และ เร่งรัดหนี้ 
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในงานได้ดี
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ ละเอียดรอบคอบ
 6. สามารถทำงานเข้ากะได้ /สามารถทำงานวันหยุดได้ / ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
  • เวลาทำงานวันปกติ  12.30 - 21.30 น. ,13.00-24.00 น.
  • เวลาทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ /วันหยุดนักขัตฤกษ์  09.30 - 18.30 น. ,12.30 - 21.30 น. ,13.00-24.00 น.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2958-0011 ext.11066,11883 ,11065
E-Mail : recruitment@futurepark.co.th , suticha.k@futurepark.co.th
Line ID : @futureparkcareer
Facebook : @futureparkcareers
สมัครงานนี้