ย้อนกลับ

มัณฑนากร

ลักษณะงาน
ตรวจสอบควบคุมการตกแต่งร้านค้า การตกแต่งภายในและภายนอกศูนย์การค้า และในส่วนของการตกแต่งพื้นที่ส่วนกลางให้มีความทันสมัย
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ประสานงานกับบริษัทผู้ออกแบบงานตกแต่งภายใน ให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับอนุมัติ และสอดคล้องกับมาตรฐานของศูนย์การค้า
 • ควบคุมงานตกแต่งภายในพื้นที่ส่วนกลาง และร้านค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์การค้าให้มีความทันสมัยสวยงาม 
 • ตรวจแบบการตกแต่งภายในของร้านค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์การค้า
 • ควบคุมการตกแต่งร้านค้าโดยให้งานตกแต่งเป็นไปตามแบบที่ศูนย์การค้าอนุมัติ ตามข้อกำหนด
 • จัดทำแบบ CONCEPT DESIGN , ข้อกำหนดการตกแต่งร้านค้า การปรับปรุงพื้นที่เช่า ให้ครบถ้วน
 • เป็นผู้ตรวจแบบและควบคุมการตกแต่งป้ายภายใน-ภายนอกศูนย์การค้า
 • เป็นผู้ตรวจแบบ ออกแบบ และควบคุมการตกแต่ง ซ่อมแซม ปรับปรุง งานตกแต่งต่างๆ ภายใน-ภายนอกศูนย์การค้า
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท ทางด้านสายงานออกแบบตกแต่งภายใน , มัณฑนศิลป์, สถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานสาย Interior / Built-in และงานก่อสร้าง อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3D Max, Autocad, PhotoShop, illustrator, Sketch up, Microsoft หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ
 • มีทักษะในการวางแผนการทำงานที่ดี มีกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ รู้กระบวนการงานตกแต่งภายในได้ดี
 • มีทักษะในประสานงานดี มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ผู้รับเหมา ร้านค้าและหน่วยงานภายใน
 • สามารถแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดีในทุกสถานการณ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2958-0011 ext.11066,11883
E-Mail : recruitment@futurepark.co.th , suticha.k@futurepark.co.th
สมัครงานนี้