ย้อนกลับ

พนักงานป้องกันการสูญเสีย

ลักษณะงาน
รักษาความปลอดภัย / ให้บริการลูกค้า / อำนวยความสะดวกด้านจราจร / ป้องกันเหตุอัคคีภัย / ระงับเหตุฉุกเฉิน
หน้าที่รับผิดชอบ
 • อำนวยความสะดวกในด้านการจราจร และควบคุมดูแลการจอดรถในลานจอดให้อยู่ในช่องทางที่กำหนด
 • ดูแลจัดระเบียบการจอดรถของรถยนต์สาธารณะที่อยู่ในสัญญา
 • ดูแลป้องกันทรัพย์สินของศูนย์ ร้านค้า และลูกค้า
 • ดูแลการทำงานของพนักงาน Sub contract
 • ตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่ ที่ตนเองรับผิดชอบ
 • รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าที่มาใช้บริการ
 • เป็นตัวแทนศูนย์ไปแจ้งความร้องทุกข์ กรณีทรัพย์สินของศูนย์ถูกโจรกรรม
 • ดูแลจัดระเบียบรถแท็กซี่ที่เข้ามาภายในศูนย์
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา ม.3 , ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าอนุปริญญา     
 • มีประสบการณ์ผ่านงานบริหารจัดการอาคารสูง, งานนิติบุคคล หรือ งานบริหารการรักษาความปลอดภัย  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการใช้วิทยุสื่อสารได้ถูกต้อง มีทักษะหรือวาทะศิลป์ในการติดต่อ 
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ( พูด อ่าน เขียน ) สามารถสื่อสารได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ( Word, Excel, Power Point ) ได้อย่างชำนาญ
 • มีใจรักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้และมีความอดทนสูง 
 • มีความรู้หรือมีทักษะการดับเพลิงขั้นต้น - ขั้นสูง หรือมีประกาศนียบัตรผ่านการอบรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2958-0011 ext.11066,11883 ,11065
E-Mail : recruitment@futurepark.co.th , suticha.k@futurepark.co.th
Line ID : @futureparkcareer
Facebook : @futureparkcareers
สมัครงานนี้