Back

fit & fin อร่อยให้สุด แล้วหยุดที่ความเฟิร์ม

อิ่มอร่อย หรือช้อปสปอร์ตครบ 500 บาท รับส่วนลดทันที! สูงสุด 20%

finfit-100

fit final cre-01.jpg

fit & fin
7 .. – 8 .. 65 อร่อยให้สุด แล้วหยุดที่ความเฟิร์ม


สมาชิก
FUTURE PARK อิ่มอร่อย หรือช้อปสปอร์ตครบ 500 บาท รับส่วนลดทันที! สูงสุด 20%
เมื่อแสดงใบเสร็จร้านอาหาร รับส่วนลดร้านสปอร์ต หรือแสดงใบเสร็จร้านสปอร์ต รับส่วนลดร้านอาหาร 
*จำกัดการรับส่วนลดร้านอาหาร 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน แลจำกัดะร้านสปอร์ต 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน, เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ, เงื่อนไขตามศูนย์การค้าฯ กำหนด, โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม

รับเพิ่มจาก! FITNESS FIRST ฟิตหุ่นฟรี 7 วัน 
(จำกัด 300 สิทธิ์ / จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ) 

พิเศษ รับเพิ่มทันที! 
เฉพาะวัยทีน 15 – 24 ปี รับตั๋วหนังจาก Major รับสิทธิ์ที่ Teen Lounge
หรือวัยเก๋า 50+ รับของสมนาคุณแบรนด์ดัง รับสิทธิ์ที่ Senior Lounge
(ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด / จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ) 

แสดงใบเสร็จรับสิทธิ์ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G, ชั้น 2 ที่ฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์