ย้อนกลับ
ข่าว

เพื่อบรรจุอุปกรณ์พื้นฐานและยารักษาโรคเบื้องต้น

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค มอบกระเป๋าผ้าให้กับหน่วย Home Isolation โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

S__58597380

คุณอมรเทพ เพชรกำแพงแสน ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ มอบกระเป๋าผ้าให้กับหน่วย Home Isolation โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เพื่อบรรจุอุปกรณ์พื้นฐานและยารักษาโรคเบื้องต้น สำหรับผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวใช้ดูแลรักษาตนเองที่บ้านรวมถึงผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรอเตียง ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า