ย้อนกลับ
ข่าว

รายการ Zport@Zpell

ประกาศรายชื่อ 20 Top Spenders Zport@Zpell

ประกาศรายชื่อ zport

ประกาศรายชื่อ 20
Top Spenders
รายการ Zport@Zpell 15 ต.ค. – 4 พ.ย. 63 
 1. คุณรัฐธีร์     กาญจน์อุดมฤกษ์     รับ Gift voucher Rev Runnr 5,000.-
 2. คุณณภัทรกาญจน์     กาญจน์อุดมฤกษ์      รับ Gift voucher Rev Runnr 5,000.-
 3. คุณธานินทร์     มงคลโชติ      รับ Gift voucher Rev Runnr 5,000.-
 4. คุณจิรพงษ์     หล่อตระกูลชัย     รับ Gift voucher Under Armour 5,000.-
 5. คุณคเชนทร์ชัย     เลิศนิมิตร     รับ Gift voucher Under Armour 5,000.-
 6. คุณมงคลพรรณ     เผือกทอง     รับ Gift voucher Under Armour 5,000.-
 7. คุณทิพา     พานิชเจริญ     รับกระเป๋าเป้ F-light Rip Curl 4,795.-
 8. คุณพัชรินทร์     บ้านคลองสี่      รับกระเป๋าเป้ Rip Curl 3,295.-
 9. คุณเกษมณี     ชัยประสิทธิ์กุล     รับกระเป๋าเป้ Rip Curl 3,295.-
 10. คุณจรรยา     ศรีเรือนสวัสดิ์         รับเสื้อและหมวก Onitsuka Tiger 3,200.-
 11. คุณศรัณย์     สกลวิทยานนท์     รับเสื้อและหมวก Onitsuka Tiger 3,200.-
 12. คุณธนะพงษ์     แก้วมา     รับเสื้อและหมวก Onitsuka Tiger 3,200.-
 13. คุณสัญญา      สุขเสถียร     รับเสื้อ champion x seaami street 3,190.-
 14. คุณพุทธวรรณ     เจริญผล     รับกระเป๋าเป้ Backpack x Bodyslam 3,180.-
 15. คุณเอกชัย     กีรติวรนันท์     รับกระเป๋าเป้ Backpack x Bodyslam 3,180.-
 16. คุณดำรงเดช     ยางม่วง     รับเสื้อเชิ้ตและกระเป๋า Mizuno 3,000.-
 17. คุณสุทธินารถ     เดชก้อง     รับเสื้อเชิ้ตและกระเป๋า Mizuno 3,000.-
 18. คุณปิยภัทฏ์     บดินท์ธนบดี     รับกระเป๋าและหมวก NYLA 3,000.-
 19. คุณวาสนา      ทวีโภคา     รับกระเป๋าและหมวก NYLA 3,000.-
 20. คุณชนัญญา     แสงเงิน     รับกระเป๋าและหมวก NYLA 3,000.-

หมายเหตุ :

 1. ติดต่อรับรางวัลภายในวันที่ 12 – 30 พ.ย. 63 ที่ Contact Center ชั้น 3 สำนักงาน บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด (เวลา 10.00 - 12.00 น. และ 14.00 - 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ) หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
 2. ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐาน บัตรประชาชน (ตัวจริง) มารับรางวัลด้วยตัวเอง ตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ทุกรณี
 3. ผู้ที่โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
 4. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้