ทุกวันที่ 4 ของทุกเดือน

Reduce Plastic Save lives.

Reduce Plastic Save lives.

Reduce Plastic Save lives.

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์

ชวนทุกท่านลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก หันมาใช้ถุงผ้า

เพื่อช่วยชีวิตสัตว์โลกได้นับหมื่น ทุกวันที่ 4 ของทุกเดือน