ร่วมบริจาคทุกวันอาทิตย์ที่ 2 , 4 ของเดือน

บริจาคโลหิต 2560

บริจาคโลหิต 2560

ตารางบริจาคโลหิต 2560

ร่วมบริจาคทุกวันอาทิตย์ที่ 2 , 4 ของเดือน
ตั้งแต่เวลา 12.00 - 16.00 น. ที่ Feel Fit ชั้น 3 โซนเซ็นทรัล ฟิวเจอร์พาร์ค