26 พ.ค. - 10 ก.ค. 2560

ZPELL & FUTURE PARK GRAND SPLENDER X2

ZPELL & FUTURE PARK GRAND SPLENDER X2

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ZPELL&FUTURE PARK GRAND SPLENDOR X2

รับรางวัลคอนโดหรู  ศุภาลัย ลอฟ แจ่้งวัฒนะจำนวน  1 รางวัล ได้แก่

    1. คุณวรากร  วงศ์สิทธิ์   จ. น่าน

รางวัลท่องเที่ยวสวนสนุก ฮ่องกง - ดีสนีย์แลนด์ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

    1. คุณ ณัฐวุฒิ   โอมพรนุวัฒน์

 TOP SPENDER Teen Club รับ กระเป๋าเป้ anello

    1 . คุณณัฐพร โพล้งเสียง