SUPPORT LOCAL PRODUCTS TO FOSTER AGRICULTURAL FUTURE

Green Marketศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เดินหน้าจัดโครงการ “Future Park จิตสำนึกสีเขียว” โดยร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา และพันธมิตรเครือข่าย เพื่อสิ่งแวดล้อมจัด “ตลาดนัดสีเขียว”  บริเวณ “GreenStage” รวบรวมสินค้าคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทุกวันศุกร์   สิ้นเดือน  โดยเริ่มเปิดพื้นที่สีเขียวนัดแรกไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา  
 
“Green Market” ตลาดนัดสีเขียว เป็นหนึ่งในโครงการ “Future Park จิตสำนึกสีเขียว” ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ได้ตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม  โดย “Green Market  ตลาดนัดสีเขียว”  จะจำหน่ายสินค้าคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในโครงการ  Future Park จิตสำนึกสีเขียว กับ “Green Market ตลาดนัดสีเขียว”  ได้ทุกวันศุกร์ สิ้นเดือน และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมกับ  “คืนชีพ...กระดาษเพื่อน้อง”  ทุกวัน  เวลา 16.00 -18.00 น. บริเวณ Green Stageชั้น B โซนกลาง

 มูลนิธิทองพูลหวั่งหลี มอบรถบริจาคโลหิต
เมื่อวันที่ 13 ก.พ.57  นายสุกิจ หวั่งหลี ประธานกรรมการมูลนิธิทองพูลหวั่งหลี และกลุ่มบริษัท พูลผล จำกัด
มอบเงินจำนวน 8,500,000 บาท ให้แก่ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย
เพื่อสนับสนุนการจัดสร้างรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โดยมี นายเพชรหวั่งหลี, นางสาวพิมพ์ผกา หวั่งหลี และ นายดนัยธนิต พิศาลบุตร
ร่วมบริจาค ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คได้รับประกาศเกียรติคุณ 
จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดศูนย์รวมส่งเสริมและสนุบสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ ชุมชน


คุณจิตตินันท์ หวั่งหลี รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจและตลาด พร้อมพนักงานศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ร่วมกับสมาคมศูนย์การค้าไทย อาสาคัดแยกหนังสือโครงการห้องสมุด TSCA เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ The Nine (พระราม 9)


คุณพิมพ์ผกา หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้บริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณสราวุธ วัชรพล พร้อมมอบเงินสนับสนุน มูลนิธิไทยรัฐ จำนวน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555

ช่องทางกระจายรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรในการจำหน่ายสินค้า
         

 

มหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชน นำของดี ของดังจากจังหวัดต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตกร

 

 

 

 


สิงห์บุรี เทรดแฟร์ ครั้งที่ 1 นำของดี ของดังจากจังหวัดสิงห์บุรีมาจำหน่าย เพื่อช่วยเหลือเกษตกร

 

 

 

 

 "มหกรรมพาณิชย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้" นำผลไม้และสินค้าจากชายแดนใต้มาจำหน่าย เพื่อช่วยเหลือเกษตกร.


 

 

ศูนย์กลางการให้ความรู้ด้านต่างๆ

 

สานต่อ..งานพ่อสร้าง จัดนิทรรศกาลเทิดพระเกียรติและแสดงพระอัฉริยะภาพ
ทางด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 26 


งานวันประมงน้อมเกล้าฯ จัดนิทรรศกาลเทิดพระเกียรติและแสดงพระอัฉริยะภาพ
ทางด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 

เวทีส่งเสริม, สนับสนุนเยาวชน แสดงความสามารถด้านต่างๆ


Future Park Super Kids เปิดเวทีให้น้องๆมาแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออก


Future Park Young Design เปิดเวทีให้น้องๆนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้ามาประกวด


สานต่อ งานพ่อสร้าง จัดการประกวดแข่งขันออกแบบและตกแต่งสวนหย่อมTo Be Number One  เปิดเวทีให้น้องๆมาแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออก
 

ศูนย์กลางการรับบริจาค เพื่อสนับสนุนมูลนิธิและองค์กรต่างๆ
 
Big Cleaning Day

 


 

 

 มอบถุงยังชีพ ชุมชนรังสิตนิมิตใหม่พัฒนา

 

 


มอบเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้กับเขตเทศบาลนครรังสิตศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คยังคงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
มอบน้ำดื่มให้กับ นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คร่วมกับกองบัญชาการ ตำรวจภูธร ภาคที่ 1 ช่วยกันลำเรียงถุงยังชีพ
เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอเสนา จังหวัดอยุธยา