ย้อนกลับ

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลักษณะงาน
ตรวจสอบและดูแลการจัดเก็บรายได้ของ Promotion Area (บริษัทในเครือ) , Future Arena (สนามฟุตบอล , สนามฟุตซอล , สนามแบดมินตัน) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด
หน้าที่รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส (Future Arena และบริษัทในเครือ)

 • ควบคุมดูแลการจัดเก็บรายได้ของ Future Arena , Promotion Area
 • การจัดเก็บรายได้และเร่งรัดหนี้ของ Promotion Area (CMV)
 • ตรวจสอบและดูแลการสั่งซื้อสินค้าเพื่อขาย Future Arena
 • ควบคุมดูแลการให้บริการของแคชเชียร์ ที่ Future Arena
 • จัดทำรายงานปิด Transaction ทุกสิ้นเดือน
 • ดูแลการนำยอดรายได้ประจำวันทั้งเงินสดและเช็คเข้าฝากธนาคารภายในเวลาที่กำหนด
 • รับเรื่องต่างๆจากลูกค้าที่เข้ามาติดต่อใช้บริการ Future Arena
 • ดูแลและจัดการ Stock สินค้าเพื่อขายของ Future Arena
 • ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานรายวัน Future Arena
 • ดูแลการเบิก-จ่าย ค่าใช้จ่าย กรณีการจัดแข่งขัน League ฟุตบอล

เจ้าหน้าที่การเงิน (สนามฟิวเจอร์อารีน่า)

 • รับชำระเงิน(จุดแคชเชียร์) , ให้บริการต้อนรับ ,เสนอขาย Package สนามแบดมินตันให้กับลูกค้า และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เบิกสินค้า + จำหน่ายสินค้า+ ตรวจนับสต๊อคสินค้า ทีมีไว้เพื่อขาย
 • การดูแลและเก็บรักษา อุปกรณ์ ของใช้ต่างๆ ให้เพียงพอ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด หรือชิ้นส่วนสูญหาย เช่น เครื่องแคชเชียร์ เครื่องรูดบัตรเครดิต กระดาษใบเสร็จ สลิปบัตรเครดิต

 

คุณสมบัติ
เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส (Future Arena และบริษัทในเครือ)
 1. อายุ 25 ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านการเงิน/บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี งานด้านบัญชี-การเงิน การจัดเก็บรายได้ และ เร่งรัดหนี้ 
 4. มีทักษะใช้ Microsoftoffice ได้ดี
 5. หากมีประสบการณ์โปรแกรมบัญชี express จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ ละเอียดรอบคอบ
 7. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง 
 8. ทำงานภายใต้ความกดดันได้
 9. สามารถทำงานเข้ากะได้ / สามารถทำงานวันหยุดได้
 10. ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์

เจ้าหน้าที่การเงิน (สนามฟิวเจอร์อารีน่า)

 1. อายุ 25 ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี งานด้านการเงิน งานรับ-จ่าย เงิน งานหน้าเคาน์เตอร์
 4. มีทักษะใช้ Microsoftoffice ได้ดี
 5. หากมีประสบการณ์โปรแกรมบัญชี express จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ ละเอียดรอบคอบ
 7. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 8. ทำงานภายใต้ความกดดันได้
 9. สามารถทำงานเข้ากะได้ / สามารถทำงานวันหยุดได้
 10. ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2958-0011 ext.11066,11883
E-Mail : recruitment@futurepark.co.th , suticha.k@futurepark.co.th
สมัครงานนี้