ย้อนกลับ

เจ้าหน้าที่จัดการเทคโนโลยี

ลักษณะงาน
ติดตั้ง / ดูแล / บำรุงรักษา / พัฒนา ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งานในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ดูแลความปลอดภัยของระบบป้องกันไวรัสและภัยคุกคามที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ระบบในส่วนรวม ตามแผนงานการ update pattern file
 • จัดทำการสำรองข้อมูล (Backup) ของระบบงานต่างๆให้เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาระบบ เพื่อให้มีข้อมูลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ดูแล / บำรุงรักษา / ซ่อมแซม ระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ใช้งานในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยรับแจ้งปัญหา/อุปสรรคการใช้งานและแจ้งกำหนดการไปตรวจสอบ เพื่อแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามกำหนด
 • ดูแลและปฎิบัติตามเงื่อนไขสัญญาบำรุงรักษา (Maintenance) Hardware/Software รายปี รวมทั้งประเมินผลและสรุปเงื่อนไขการต่อสัญญา
 • ให้คำปรึกษาและฝึกอบรมผู้ใช้งาน โดยจัดทำคู่มือประกอบการทำงานและสอนให้ผู้ใช้งานทำงานได้เพื่อให้เกิดการใช้งานระบบอย่าง มีประสิทธิภาพ
 • ดูแลทรัพย์สินด้าน IT ให้พร้อมใช้งาน ไม่สูญหายและมีความปลอดภัย พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินให้ Update เสมอ
 • ดูแลระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Intranet Mail, Internet Mail) ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ร่วมสนับสนุนบริหารงานเว็บไซต์ของ FPR ทั้ง Intranet web และ Corporate Web
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย อายุ 23  ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-3 ปี งานติดตั้ง/ดูแล/บำรุงรักษา/พัฒนา ระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งาน รวมถึงให้ความช่วยเหลือในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
 4. มีทักษะในระบบ VMWare , Hyper-Converged , Linux , AIX , Laravel , Python จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความเข้าใจในระบบ LAN, WAN, Internet
 6. สามารถแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ดี
 7. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี, มีใจรักงานบริการ
 8. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-2958-0011 ext.11066,11883 ,11065
E-Mail : recruitment@futurepark.co.th , suticha.k@futurepark.co.th
Line ID : @futureparkcareer
Facebook : @futureparkcareers
สมัครงานนี้