ย้อนกลับ

ช่างเทคนิด

ลักษณะงาน
ควบคุมการทำงานและงานบริการซ่อมร้านค้า การทำงานเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน แก้ไขงานระบบฉุกเฉินให้มีความพร้อมใช้งาน หรือตามรับมอบหมาย / จดบันทึกมิเตอร์หน่วยการใช้งานของ ไฟฟ้า / น้ำประปา / และแก๊ส ร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ ตามเวลาที่กำหนด / แก้ไขงานต่าง ๆ ที่รับมอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบ
งานควบคุมเครื่องจักร เช่น เครื่อง CHILLER, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และการซ่อมแซมร้านค้า
 • ร่วมเป็นทีมตรวจสอบความปลอดภัยร้านค้าทั้งหมดของศูนย์การค้าฯ
 • จดบันทึกข้อมูลลงใน Log Sheet โดยการตรวจสอบหน้างานและจดบันทึกลงในแบบฟอร์ม เพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์ความพร้อมและความสามารถในการทำงานของแต่ละระบบ
 • อำนวยความสะดวกให้กับ Sub contract ที่ทำงานเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้าย่อย และไฟฟ้าแรงสูง
 • ทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักร PM ระบบไฟฟ้าย่อย ไฟฟ้าแรงสูง  โดยการตรวจสอบเครื่องจักรแต่ละชิ้นส่วนตามเอกสารบำรุงรักษา ภายในเวลากำหนดตามแผน
 • ควบคุมเครื่องมือช่างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • ให้ช่างซ่อมแซมบำรุงทุกคน ยึดถือปฏิบัติการทำงานและเข้าใจขั้นตอนการทำงานให้อยู่ในมาตรฐานของ SOP 
 • จดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้า น้ำ แก๊ส ร้านค้าภายในศูนย์การค้า
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปวช. - ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิคส์, งานเชื่อม, ช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ งานสุขาภิบาล และ ควบคุมเดินเครื่องจักร ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ด้านอาคารและโรงงานขนาดใหญ่
 •  **มีใบประกอบวิชาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารและบัตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร**
 • สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ และเข้ากะได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานศูนย์การค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
สมัครงานนี้