งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง
14-16 มิ.ย. 2556
Alive Park Hall ชั้น G
งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง สู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3 
พบกับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการเกษตรอินทรีย์โดยกรมพัฒนาที่กิน
ชมการแสดงจากศิลปินเวิร์คพ้อยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ตุ๊กกี้ ชิงร้อยชิงล้าน
การสาธิตปลูกผักและแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ งานออกร้านสินค้ากว่า 100 ร้านค้า
ตารางกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556
10.00 - 10.30 น.  ประชาสัมพันธ์งาน
11.00 - 12.00 น.  กิจกรรมร่วมสนุก แข่งขันชิงรางวัล
12.00 - 13.00 น.  การแสดง การประชันเปิงมาง
13.00 - 14.00 น.  การแสดง จากศิลปิน เวิร์คพ้อยท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ "ตุ๊กกี้ ชิงร้อยชิงล้าน"
14.00 - 15.00 น.  การแสดง การประชันเปิงมาง
15.00 - 16.00 น.  การแสดง สุวรรณหงษ์
16.00 - 17.00 น. การแสดง ศิลปิน-ดารา คุณมะปราง และ คุณภีม ภาคิน
17.00 - 18.00 น. การแสดง ก๊อปปี้โชว์
18.00 - 19.00 น. การแสดง สุวรรณหงษ์

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556
09.00 - 09.30 น.  ประชาสัมพันธ์งาน
09.30 - 10.30 น.  ลงทะเบียน รับของที่ระลึก และรับประทานอาหารว่าง
09.30 - 10.30 น.  การแสดง การประชันเปิงมาง
11.00 - 12.00 น.  พิธีเปิดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประชาคมอาเซียน"
                              - ท่านประธาน เปิืดกรวยถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพร
                                ณ โซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
                              - พิธีกร คุณดาว อภิสรา นุตยกุล
                              - การแสดงชุด "จากวันวาน ถึงวันนี้ เกษตรอินทรีีย์"
                              - อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ท่านเกรียงศักดิ์ หงษ์โต กล่าวรายงาน
                              - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พณฯท่าน ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
                                ประธานกล่าวเปิดงาน และทำพิธีเปิดงาน ถ่ายภาพร่วมกัน
12.00 - 13.30 น.  ท่านประธานและคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมงาน
13.30 - 14.00 น.  บรรยายพิเศษ "แนวคิดทิศทาง เกษตรแินทรีย์ไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สู่อาเซียน"
14.00 - 15.30 น.  เสวนา การปรับตัวและขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ไทย บทเรียนจากภาครัฐ
15.30 - 16.30 น.  การแสดง สามน้าฉ่อย จำอวดหน้าม่าน (น้าโย่ง น้าพวง น้านงค์)
16.30 - 17.00 น.  ประชาสัมพันธ์งาน
17.00 - 18.00 น.  การแสดง ก๊อปปี้โชว์
18.00 - 19.00 น.  การแสดง สุวรรณหงษ์

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556
10.00 - 10.30 น.  ประชาสัมพันธ์งาน
11.00 - 12.00 น.  การแสดง สุวรรณหงษ์
12.00 - 13.00 น.  การแสดง ศิลปิน - ดารา พิงลำพระเพลิง
13.00 - 14.00 น.  การแสดง การประชันเปิงมาง
14.00 - 15.00 น.  การแสดง ก๊อปปี้โชว์
15.00 - 16.00 น.  แข่งขันการกินผัก
16.00 - 17.00 น. การแสดง สุวรรณหงษ์
17.00 - 18.00 น. การแสดง จากศิลปิน เวิร์คพ้อยท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ "เท่ง เถิดเทิง"
18.00 - 19.00 น. การแสดง องสาศิลป์ คุณตั๊ก นภัสกร
19.00 - 20.00 น.  การขายสินค้า ลดราคาพิเศษ "โกยเลยไม่เอากลับ"

เวทีสัมมนา
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556
13.00 - 14.00 น.  work shop การทำขนมไทย
14.00 - 15.30 น.  เสวนาพาเพลิน ปลูกผักกินเอง
16.00 - 17.00 น.  สาธิตการทำน้ำหมักชีวิภาพ

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556
13.00 - 14.00 น.  work shop การทำขนมไทย
14.00 - 15.30 น.  เสวนา ปลูกแล้วจะขายใคร ผลกำไรมาจากไหน
16.00 - 17.00 น.  สาธิตการทำน้ำหมักชีวิภาพ

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556
11.30 - 12.30 น. work shop การทำขนมไทย
13.00 - 14.00 น.  เสวนา คิดการณ์ใหญ่ แต่ไม่มีเงินทุน เราช่วยได้
14.00 - 15.30 น.  เสวนา เก็บผักบนฟ้า เกษตรดาดฟ้า
16.00 - 17.00 น.  สาธิตการทำน้ำหมักชีวิภาพ