เครปป้าเฉื่อย
9 กันยายน 2558
บริเวณชั้น B ฝั่งโรบินสัน


คุณมนตรี ฐิติวิวรรธน์กุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการขาย ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดี เครปป้าเฉื่อย
เนื่องในโอกาสที่เปิดสาขาใหม่ บริเวณชั้น B ฝั่งโรบินสัน